Stichting Regionaal HuisArtsen Laboratorium

Wij voeren voor de meeste huisartsen in Friesland uw bloedonderzoeken uit. U krijgt hiervoor van uw huisarts een ingevuld aanvraagformulier. Controleert u dit formulier op volledigheid. Neemt u bij de bloedafname ook een geldig ID en uw zorgpas mee?

Voor bloedafnames hoeft u in de meeste gevallen geen afspraak*) te maken. In de kolom rechts kunt u een afnamelocatie kiezen en zonder afspraak naar één van de daar aangegeven spreekuren komen.

De uitslag van het onderzoek wordt naar uw huisarts gestuurd en deze bespreekt de uitslag met u.

*) Voor een beperkt aantal onderzoeken moet u vooraf contact opnemen met het laboratorium. Uw huisarts bespreekt dat met u. In alle andere gevallen kunt u zich, als boven genoemd, zonder afspraak op een spreekuur melden.N I E U W S
D-dimeer sneltest uit dienstenpakket

Al langere tijd zijn de D-dimeer sneltesten niet meer leverbaar. De verwachting is dat hier geen verandering in komt. Daarom zijn wij genoodzaakt deze sneltest uit het dienstenpakket te nemen.

maandag 01 augustus 2016 - 12:04:55

Dokkum Sionsberg: wijziging openingstijden

Gedurende de periode 11 juli t/m 26 augustus gelden voor de afnamepoli in Dokkum Sionsberg gewijzigde openingstijden. In deze periode is de afnamepoli geopend van 07:30 tot 16:30 uur.

woensdag 06 juli 2016 - 11:02:56

Bolsward: Nieuwe afnamelocatie

Met ingang van 1 mei 2016 kunt u voor bloedafnames ook terecht in Gezondheidscentrum Bolsward, Jelmerstraat 4 in Bolsward. De openingstijden zijn op maandag en vrijdag van 08:00 tot 08:30.

woensdag 20 april 2016 - 10:44:00

Wijzigingen afnamelocaties Leeuwarden, Anjum, Heerenveen

Leeuwarden: Met ingang van 1 maart 2016 is de afnamelocatie gezondheidscentrum De Brug vervallen. De nieuwe locatie in de wijk Bilgaard is vanaf die datum:
Ludingawaard
Ludinga 12
8918 GX Leeuwarden
De openingstijden zijn op woensdag van 8:30 -9:15 uur en vrijdag van 10:15-10:45 uur.


Anjum: Vanwege de verbouw van 'De Dobbe' is de afnamelocatie met ingang van 1 maart 2016 verplaatst naar:
Lokaal Ned. Herv. Kerk
Tsjerkepaad 1
9133 MG Anjum
De openingstijd is woensdag om 10:15 uur

Heerenveen: met ingang van 14 maart is de afnamelocatie Apotheek Haskerbrug vervallen. De nieuwe locatie in De Greiden is vanaf die datum:
Wijkcentrum de As
Weegbree 72
8446 SC Heerenveen
De openingstijd is maandag van 09:15-09:30.

maandag 22 februari 2016 - 09:59:02

Wijziging afnamelocatie Dokkum

Met ingang van 4 januari 2016 kunt u in Dokkum voor alle bloedafnames terecht in de Sionsberg, via de hoofdingang van het ziekenhuis. Vanaf die datum is de locatie 'De Waadwente' gesloten.

Voor aanvragen van huisartsen en specialisten kunt op alle werkdagen van 07:00 - 17:00 in de Sionsberg terecht, patiënten van de Trombosedienst worden tussen 07:00-11:00 verwacht.


dinsdag 22 december 2015 - 09:52:37

Wijziging afnamelocatie Stiens

Met ingang van 4 januari 2016 sluit de afnamelocatie Gezondheidscentrum Stiens aan de Griene Leane. Vanaf die datum kunt u terecht in MFC De Skalm, Pyter Jurjensstraat 17.

maandag 07 december 2015 - 13:44:01

Nieuwe afnamelocatie: Mantgum MFC De Wjukken

Met ingang van 2 februari 2015 is de nieuwe afnamelocatie Mantgum MFC De Wjukken in gebruik genomen.

Deze locatie is elke maandag van 09:00 tot 09:15 geopend. U kunt hier terecht zonder afspraak.


maandag 02 februari 2015 - 11:44:29

Ga naar pagina       >>